dicionario24.com

A maneira simples de traduzir palavras.

Muitos dicionários e um grande banco de dados de palavras.

veraz em checo

Palavra: veraz (Número de letras: 5)
Dicionário: português-checo
Traduções (53): pravdivý, pravdomluvný, autentický, faktický, hodnověrný, nefalšovaný, opravdový, pravda, pravdivě, pravý, původní, reálný, ryzí, skutečno, skutečný, spolehlivý, správný, upřímný, věcný, bezelstný, čestný, čistý, jednoduchý, kruh, kruhový, kulatý, naivní, naturální, nelíčený, nepokrytý, nevinný, okrouhlý, otevřený, počestný, poctivý, přímý, přírodní, přirozený, prostý, učiněný, volný, vrozený, ctihodný, kolmý, otevřeně, přímo, rovně, rovný, slušný, svislý, vážený, věrný, zpříma
 
Classificação:
(2.5/5)
 
Palavras relacionadas: checo veraz, veraz significado, veraz por cuit, veraz online, veraz gratis, veraz del banco central, veraz em checo, pravdivý em português
veraz em checo