dicionario24.com

A maneira simples de traduzir palavras.

Muitos dicionários e um grande banco de dados de palavras.

áspero em checo

Palavra: áspero (Número de letras: 6)
Dicionário: português-checo
Traduções (95): bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, chraptivý, ochraptělý, hrbolatý, mrzutý, nepříjemný, nerovný, nevlídný, nevrlý, ostrý, pronikavý, sukovitý, jízlivý, kousavý, kyselost, kyselý, nerudný, příkrý, prudký, štiplavý, strohý, tvrdý, uštěpačný, drzý, hrubiánský, neomalený, neotesaný, nezpůsobný, nepravidelný, nepřiměřený, neregulérní, nerovnoměrný, nesprávný, nestálý, nestejnoměrný, nestejný, nevyrovnaný, škubavý, trhavý, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, křehký, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, silný, špičatý, štípavý, stručný, tuhý, výrazný, zahrocený, hnusný, namáhavý, nelibý, nemilý, obtěžující, obtížný, odporný, politováníhodný, protivný, tísnivý, trapný, krušný, natvrdo, nepoddajný, pevný, přesný, prostý, těžký, bryskní, náhlý, nenadálý, srázný, strmý
 
Classificação:
(0/5)
 
Palavras relacionadas: checo áspero, áspero sinonimos, áspero significado, áspero peru, áspero no grau superlativo absoluto sintético, áspero mundo, áspero em checo, bestiální em português
áspero em checo